bouwkundig erfgoed
Hof 'Te Boelake'

bouwkundig erfgoed

Locatie: Boelaekendreef 29, 9870 Zulte

H et oudste hof van Zulte

Hof Te Boelake

Achterin, voorheen omgrachte hoeve met losse bestanddelen, naar verluidt gebouwd in 1648. Ruim erf met woonhuis ten noorden, schuur en stallen ten zuiden, recente stallen ten oosten en oude stallen ten westen bij het nieuw ingangshek.
Opvallend 18de-eeuws woonhuis van vier traveeën en één hoge bouwlaag onder mank zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat) tussen zijtrapgevels met schouderstukken (7 trappen + topstuk). Verankerde gewitte gevels op gepikte plint. Erfgevel met verlaagde rechthoekige vensters met luiken (oorspronkelijk kruiskozijnen met sporen van zandstenen dorpels en ontlastingsbogen) en vernieuwde rondboogdeur in bakstenen omlijsting onder gebogen waterlijst. Behouden, deels gedicht zandstenen kruiskozijn in rechter zijtrapgevel. Steunberen aan zij- en achtergevel.
Ten zuiden, schuur onder zadeldak tussen zijaandaken met vlechtingen en topstuk, minstens opklimmend tot de 18de eeuw. Verankerde gewitte gevels op gepikte plint; centrale doorrit. Links en rechts lagere recentere stallen en wagenhuis; varkensstallen onder lessenaarsdak rechts.
Ten westen, ervoor gewitte stallen onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat) tussen zijaandaken met vlechtingen, schouder- en topstukken, uit de 18de eeuw. Afgeschuinde hoeksteunberen.

Bronnen: Inventaris Bouwkundig Erfgoed Vlaanderen

De geschiedenis van het Hof ter Boelake in de Boelakendreef zou teruggaan tot de jaren 1400. De eerste vermelding dateert van 1336. In 2015 ontstond echter commotie rond het Hof Te Boelake. De gemeente Zulte leverde immers een sloopvergunning af voor het hof, maar op vraag van het Milieufront Omer Wattez werd die geschorst door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. ‘Deze hoeve gaat terug tot de jaren 1400. We zouden dit moeten koesteren’, vond ook de Geschied- en Heemkundige Kring van Zulte. ‘Het uitzicht dat deze omgeving in de middeleeuwen had, is bewaard en dat is uitzonderlijk. We zouden dit net moeten koesteren.’

Ondertussen is de beschermingsprocedure van het Hof Te Boelake door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap bijna afgerond nadat de Erfgoedraad en de Cultuurraad Zulte hiertoe een gunstig advies aan het gemeentebestuur had bezorgd.

//lat: 50.9210551, lng: 3.4328796 //var footer_height = $('footer').height(); //$('article.container-fluid').css("margin-bottom", footer_height);